Všeobecné obchodní podmínky MAMAMI.CZ

 

Milí návštěvníci stránek www.mamami.cz,

 

těší nás Váš zájem o naše služby, produkty a vážíme si toho, že můžeme přispět k tvorbě Vašeho milovaného domova. V těchto všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“) najdete všechny důležité informace o tom, jak bude naše spolupráce probíhat po právní stránce, jaká jsou naše i Vaše práva a povinnosti. Děkujeme za Váš čas věnovaný pročtení VOP.

 

Které části by neměly uniknout Vaší pozornosti?

 • Informace o tom, kdy je mezi námi uzavřena smlouva – je to až v okamžiku, kdy Vám potvrdíme přijetí Vaší objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku zrušit. Po uzavření smlouvy to jde už jen dohodou s námi anebo odstoupením od smlouvy tam, kde to zákon umožňuje (podrobnosti v článku II. VOP)
 • Možnosti platby za produkty a služby – Kdy a jakým způsobem za objednané produkty a služby platíte, je uvedeno v článku III. VOP.
 • Dodací podmínky – v článku IV. VOP najdete obvyklou dodací lhůtu a zjistíte, jakým způsobem zajišťujeme dodání produktů a služeb i jak postupovat, pokud v případě objednání knihy zásilka nedorazí v očekávaném stavu.
 • Podmínky pro odstoupení od smlouvy – Spotřebitel má ze zákona právo ve 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu. V některých případech je ovšem tato možnost vyloučená nebo omezená. Jak je tomu v našem případě, zjistíte v článku VI. VOP.
 • Reklamační řád – Pokud by nastala situace, která by Vás vedla k potřebě produkty nebo služby reklamovat, v článku VII. VOP najdete podrobný popis, jak postupovat.

 

Aby se Vám v textu lépe orientovalo, shrnujeme obsah VOP:

 

 1. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
 2. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. DODACÍ PODMÍNKY PRODUKTŮ A SLUŽEB
 2. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOST S HARDWAREM A SOFTWAREM. AUTORSKÁ PRÁVA. UŽIVATELSKÝ ÚČET.
 3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. ZÁVĚREM

 

 

 

 1. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

 

 1. Web:

Pokud v textu píšeme o Webu, myslí se tím internetové stránky www.mamami.cz.

 1. Prodávající:

Služby a produkty nabízené na Webu poskytuje a prodává:

    Michaela Kramolišová

IČ:                                                     02266318

Sídlo:                                                Běhounská 106/3, Brno-město, 602 00, Brno

E-mail:                                             [email protected]

 

     Markéta Popovičová

IČ:                                                    03741672

Sídlo:                                                Běhounská 106/3, Brno-město, 602 00, Brno

E-mail:                                             [email protected]

Prodávající je zapsaná ve živnostenském rejstříku, úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Magistrát města Brna.

Prodávající není plátcem DPH.

Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

 1. Kupující:

Kupujícím je ten, kdo s námi jako Prodávajícím prostřednictvím Webu, případně e-mailu (u konzultací) uzavře smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů nebo poskytnutí služby. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (OSVČ i obchodní korporace nebo družstvo) nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

 1. Spotřebitel:

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

 1. Smlouva:

Na prodej knih a případného dalšího „fyzického“ zboží a prodej e-booků, online kurzů a členství v online klubu je mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím uzavírána kupní smlouva. Objednávka a realizace konzultací a případných dalších služeb probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb. Pro zjednodušení i v tomto případě užíváme ve VOP označení Prodávající a Kupující. A oba typy smlouvy souhrnně označujeme jako „Smlouvu“. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní i prostřednictvím e-mailu je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. V případě Smlouvy uzavírané jen prostřednictvím e-mailů je Smlouva tvořená naší nabídkou a jejím přijetím z Vaší strany a těmito VOP. To znamená, že ustanovení těchto VOP jsou vždy součástí uzavřené Smlouvy.

 1. Smlouva uzavřená distančním způsobem:

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 1. Spotřebitelská smlouva:

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 1. Produkt, Digitální produkt, Služba:

    Pojem Produkt/Produkty označuje souhrnně fyzické zboží (zejména knihy), e-booky (jsou-li v aktuální nabídce), online kurzy, členství v online klubu. Produkty, které jsou poskytovány v online podobě jsou tzv. Digitálními produkty (v některých záležitostech pro ně platí odlišná pravidla než pro fyzické produkty). Službou se rozumí online konzultace, „fyzická“ konzultace a případné jiné služby dle aktuální nabídky na Webu.

 1. Závaznost VOP:

V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné. V případě uzavírání Smlouvy jen prostřednictvím e-mailu Vám VOP zasíláme jako přílohu e-mailu, a i v tomto případě se stávají součástí Smlouvy a jsou závazné.

 1. Rozhodné právní předpisy:

Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této Smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím na ně zobrazit přímo jejich aktuální znění.

 

 1. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

 1. Objednávání Produktů probíhá pouze přes Web, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Objednávání Služeb probíhá vyplněním poptávkového formuláře na Webu a následně prostřednictvím e-mailu anebo jen prostřednictvím e-mailu. Prvotní poptávku, stejně jako detaily objednávky můžeme u Služeb řešit i prostřednictvím telefonické komunikace, ovšem shrnutí objednávky probíhá i v takovém případně zásadně e-mailem.
 2. 2. Popis Produktů a Služeb:

Veškeré důležité informace o Produktech a Službách najdete přímo na Webu. V popisu zjistíte i pro koho jsou konkrétní Produkty a Služby určené i jaké varianty nabízíme (zejména u konzultací nebo členství v online klubu). Pokud byste měli nějaké nejasnosti nebo doplňující otázky, neváhejte nás kontaktovat ještě před učiněním objednávky.

Prezentace Produktů a Služeb uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 1. Objednání Produktů a Služeb:

3.1. Objednávání Produktů:

Už v úvodu jsme se zmínili o objednávkovém formuláři. Objednávání přes Web probíhá tak, že kliknete na tlačítko zobrazené u konkrétního vybraného Produktu a tím se dostanete na stránku s objednávkovým formulářem. V něm postupně tak vyplníte požadované údaje, tj. Vaše jméno, příjmení nebo i firmu a IČ, DIČ, fakturační adresu a u fyzických produktů i dodací adresu (je-li odlišná), e-mail (abychom Vám na něj mohli poslat potvrzení objednávky a komunikovat v průběhu vyřizování objednávky), telefonní kontakt (pro případ nutnosti rychlého kontaktu a u objednávky fyzického produktu i proto, aby Vás mohl kontaktovat i přepravce), dále vyberete způsob úhrady a u fyzických produktů i způsob dodání (doručení).

UPOZORNĚNÍ: Máte-li slevový kupón, zadáváte jej také přímo do objednávkového formuláře,

Před odesláním objednávky se Vám celý objednávkový formulář zobrazí a máte znovu možnost zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

3.2. Objednávání Služeb:

Na Webu na stránce s popisem vybrané Služby vyplníte jednoduchý formulář, kde uvedete své jméno, e-mail a aspoň stručně uvedete, co konkrétně byste chtěli s naší pomocí v rámci konzultace, event. jiné nabízené Služby řešit. Ideální je, pokud napíšete i svoji představu o termínu, kdy by měla být Služba poskytnutá. Na základě této Vaší poptávky (kterou můžete poslat i běžným e-mailem bez použití formuláře na náš e-mail [email protected]) Vás budeme co nejdříve kontaktovat. Upřesníme si spolu detaily a předběžně stanovíme termín poskytnutí Služby, pokud jde o jednorázovou Službu, nebo první termín u dlouhodobější spolupráce (a případně i představu o navazujících termínech, jejich frekvenci). To, na čem se takto shodneme, následně shrneme a pošleme Vám jako nabídku na uzavření smlouvy e-mailem. Nečekejte nic formálně složitého, jde nám hlavně o to, abychom jak Vy, tak my měli jasno v tom, co od spolupráce očekáváme, tedy jaká služba, kdy a za jakou cenu bude poskytnuta. V e-mailu s nabídkou připojíme i tyto VOP.

 1. Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Smlouvy:

4.1. O přijetí Vaší objednávky na Produkty učiněné odesláním objednávkového formuláře Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail je Smlouva uzavřena. Součástí potvrzovacího e-mailu je i text těchto VOP a faktura.

4.2. V případě objednávky Služeb je Smlouva uzavřena v okamžiku, kdy nám od Vás přijde potvrzení naší nabídky. Potvrzení prosím zašlete ve lhůtě, kterou v nabídce uvedeme. Stačí, když jen jednoduše odpovíte na náš e-mail s nabídkou a VOP, že souhlasíte. Poté Vám zašleme e-mailem fakturu na objednané Služby.

 1. Zrušení objednávky, změny uzavřené Smlouvy:

Objednávku Produktů můžete zrušit až do okamžiku potvrzení jejího přijetí z naší strany. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP. U Služeb stačí, když na naši nabídku odpovíte, že jste si svůj zájem rozmysleli, event. když nebudete nijak reagovat ve lhůtě k tomu v nabídce určené. Přesto budeme rádi, když dáte vědět i o tom, že již zájem nemáte, abychom zbytečně neblokovali kapacitu pro jiné klienty. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně může od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

Jako Prodávající si vyhrazujeme právo neuzavřít Smlouvu, pokud bychom z důvodu vyšší moci nebo z důvodu vážných důvodů na naší straně (zejména vážné zdravotní důvody, nařízená karanténa, hospitalizace anebo nemožnost dodat pro nařízení a omezení stanovená v současné situaci epidemie COVID-19 nebo obdobné) nebyli schopni včas Produkty nebo Služby dodat. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bychom nebyli schopni Vašim požadavkům vyhovět) Odstoupení je učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na Váš e-mail a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění Vám v tomto případě vrátíme způsobem s Vámi dohodnutým, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. V případě dlouhodobé spolupráce (zejména balíček konzultací, členství v online klubu) bychom vraceli poměrnou část ceny odpovídající dosud poskytnuté době členství nebo poměrné části poskytnutých konzultací. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.

 1. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
 2. Objednávat Produkty a Služby je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice fyzických produktů probíhá pouze v pracovní dny. Reakce na zaslané poptávky Služeb a zasílání přístupů k Digitálním produktům probíhá také zpravidla jen v pracovní dny, v době mezi 9 a 17 hodinou. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby Webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.
 3. Vlastnické právo ke fyzickému produktu na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a produkt jste převzali.

 

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Cena:

Cena Produktů a Služeb je uvedena přímo u každé položky na Webu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. K ceně fyzického produktu je připočítáváno dopravné a balné (viz dále čl. IV. těchto VOP). K Digitálním produktům a Službám (s výjimkou osobních konzultací poskytovaných v Praze) dopravné, balné ani jiné další položky připočítávané nejsou. Celková kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je tak cenou konečnou. Stejně to platí v případech, kdy uzavíráme Smlouvu jen prostřednictvím e-mailu. V nabídce, kterou Vám zasíláme, respektujeme ceny uváděné na Webu. K osobním konzultacím v Praze je účtováno předem sjednané cestovné; v těchto případech je tak konečnou cenou cena uvedená na Webu s připočtením cestovného.

 1. Sjednaná cena a chyby v uvedené ceně:

Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky, u Služeb cena uvedená ve Vámi potvrzené nabídce. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu nebo v naší e-mailem zaslané nabídce (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt nebo Službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena uvedená na Webu v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 1. Dodání Produktů a Služeb až po zaplacení:

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkty a Služby dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

 1. Možnosti úhrady ceny:
 • Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve dodáno.
 • Dobírkou. Platí pouze pro fyzické produkty.
 1. Splatnost ceny:

Cena je při volbě platby bankovním převodem splatná do 10 dní od uzavření Smlouvy. V tomto případě je cena uhrazena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Při volbě dobírky je cena splatná při přebírání zboží od přepravce.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Některé Produkty a Služby je možné hradit formou splátkového kalendáře. Podrobnosti uvádíme u každého takového Produktu nebo Služby na Webu. Přímo v objednávkovém formuláři pak vidíte částky jednotlivých splátek a celkovou částku včetně navýšení oproti situaci, kdy celou cenu hradíte jednorázovou platbou. Není-li možnost vybrat splátky přímo v objednávkovém formuláři, kontaktujte nás pro domluvu ještě před odesláním objednávky. Splátky je možné dohodnout i individuálně. Pokud se dohodneme na platbě na splátky, neuplatňujeme žádné navýšení oproti ceně placené jednorázově.

Nevyžadujeme platbu zálohy na Produkty a Služby. Tím nejsou dotčena ujednání o platbě celé ceny předem.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY PRODUKTŮ A SLUŽEB
 2. Způsob dodání:

1.1. Dodání Digitálních produktů: Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu PDF nebo obdobném dodán po zaplacení celé ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi online kurzu nebo členství v online klubu Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na Webu a budou vygenerovány a na e-mail uvedený v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. V. těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den, nebude-li v popisu kurzu výslovně uvedená jiná informace.  Po přihlášení s využitím přístupových údajů Vám bude digitální obsah (online kurz, dosavadní obsah online klubu) dodán způsobem uvedeným v popisu kurzu. Proto prosím věnujte pozornost pročtení konkrétních podmínek na Webu. V konkrétních případech to může být zejména zpřístupněním obsahu na uzavřených webových stránkách určených jen pro Kupující, případně i zpřístupněním uzavřené stránky/skupiny na Facebooku nebo jiné sociální síti nebo platformě, podle popisu Digitálního produktu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou Vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle předem oznámeného harmonogramu.

1.2. Dodání fyzického produktu: Fyzický produkt bude zaslán jako poštovní zásilka prostřednictvím přepravce na adresu Vámi uvedenou v objednávce, případně jako „zásilka na poštu“. Výběr přepravce (v případě, kdy je aktuální výběr z více možností) učiníte v rámci objednávkového formuláře. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v článku VII. o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, máme možnost následnou reklamaci zboží z důvodu porušení celistvosti obalu zamítnout, pokud se Vám nepodaří prokázat, že opravdu k takovému poškození došlo.

1.3. Dodání Služeb: Služby budou dodány za podmínek a v termínech, které spolu sjednáme. Konzultace poskytujeme především v online formě, tj. dle dohody s Vámi buď telefonicky nebo přes některou z komunikačních platforem. V situaci, kdy to je s ohledem na platné právní předpisy a závazná opatření možné, lze dohodnout i osobní „fyzickou“ konzultaci v Brně nebo v Praze. Při fyzických konzultacích v Praze je účtováno i předem dohodnuté cestovné. Termín poskytnutí konzultace, případně jiné služby bude vždy mezi námi dohodnut buď písemně nebo mailem nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 9 do 17 hodin. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte, resp. nebudete dostupní (při online konzultaci nebo online poskytování jiné služby) na sjednaný termín nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.

 1. Dodací lhůta:

2.1. Digitální produkty: E-book nebo přístupové údaje k ostatním Digitálním produktům budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Výjimkou jsou případy, kdy má být obsah (zejména u online kurzu) zpřístupněn ke konkrétnímu datu. V tom případě obdržíte přístupové údaje v takový konkrétní, předem avizovaný den.

2.2. Fyzické produkty: Při volbě platby převodem na bankovní účet expedujeme (tj. předáme přepravci) fyzický produkt do 5 pracovních dní od připsání platby na bankovní účet, je-li fyzický produkt skladem. Při platbě na dobírku expedujeme do 5 pracovních dní od uzavření smlouvy. Přepravce pak obvykle fyzický produkt dodá do 2 pracovních dnů ode dne jeho převzetí. O předání k expedici a předpokládaném termínu doručení Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Vaši e-mailovou adresu a poté i přepravce e-mailem nebo SMS zprávou, případně telefonicky. Pokud by nebylo možné dodávku v těchto lhůtách dodat, budeme Vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak Vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

2.3. Služby: Jak bylo uvedeno již v odst. 1.3. tohoto článku, Služby dodáme v dohodnutých termínech.

 1. Náklady na dopravu a balné: Tyto náklady vznikají pouze u fyzických produktů. Jsou připočítány k ceně fyzického produktu. Výše závisí na zvoleném způsobu platby a zvoleném způsobu dodání. Konkrétní částky jsou uvedené přímo na Webu a zobrazují se při vyplňování objednávkového formuláře.
 2. Důležité upozornění k doručování a převzetí fyzických produktů:

S přípravou fyzického produktu k expedici i s jeho doručováním nám vznikají náklady. Pokud si tedy po objednání svůj zájem rozmyslíte a víte, že produkt již nechcete (tam, kde Vám jako Spotřebiteli vzniká právo na odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě po dodání), dejte nám o tom co nejdříve vědět, ať jej zbytečně neodesíláme. Pokud se takto rozhodnete ještě před uzavřením Smlouvy, stačí poslat storno objednávky na náš e-mail uvedený v článku I. odst. 1 VOP. Pokud se tak rozhodnete až po uzavření Smlouvy a zvlášť poté, co již jsme Vás informovali o předání zásilky přepravci, pak je-li možné dle těchto VOP nebo zákona odstoupit od Smlouvy, pošlete na náš e-mail odstoupení od Smlouvy.

Pokud byste totiž pouze bezdůvodně odmítli převzít zásilku od přepravce, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat fyzický produkt za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, tj. nevzniká nám automaticky povinnost Vám (ani když jste Spotřebitel) vrátit peníze za produkt, který odmítnete bez dalšího od přepravce převzít. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Při bezdůvodném odmítnutí převzetí z Vaší strany máme rovněž možnost od Smlouvy odstoupit.

Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

 1. 5. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji Dodací podmínky v samostatném dokumentu.

 

 1. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOST S HARDWAREM A SOFTWAREM. AUTORSKÁ PRÁVA. UŽIVATELSKÝ ÚČET.
 2. Digitální obsah dodáváme pouze Vám, jako Kupujícímu, na Vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve PDF, přehrávat videa a audio obsah. Pro zobrazení nebo stažení obsahu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
 3. Digitální produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí, zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě Produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávající dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Jde o obsah určený pro Vaši osobní potřebu, nikoli pro další prodej, kopírování a šíření. V tom je rozdíl oproti obsahu v podobě tištěné knihy – tu můžete i dále prodat. To u digitálního obsahu nelze, pokud to není výslovně ujednáno (poskytnuta licence). Prosím, respektujte tato omezení a používejte Digitální produkty jen pro svoji osobní potřebu. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení online kurzu nebo členství v online klubu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. IV. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP (tj. včetně porušení autorských práv) jsem oprávněna Vám uživatelský účet i bez předchozího upozornění znepřístupnit či zrušit.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Obecně k právu Spotřebitele odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů:

Obecně má Spotřebitel dle NOZ právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží (fyzického produktu) anebo ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy v případě Digitálního produktu a Služeb. Pokud si Spotřebitel objednal několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. NOZ ovšem stanoví i případy, kdy nejde od Smlouvy takto odstoupit vůbec (pro určité zboží nebo služby) anebo je možné za určitých podmínek odstoupení vyloučit. V následujících odstavcích uvádíme, jak je to v případě našich Produktů a Služeb.

 1. FYZICKÉ PRODUKTY – možnost odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve 14denní lhůtě

2.1. U fyzických produktů se užije ustanovení § 1829 odst. 1 NOZ. To znamená, že pokud jste Spotřebitel, můžete i bez jakéhokoli důvodu ve 14denní lhůtě ode dne převzetí fyzického produktu od Smlouvy odstoupit.

2.2. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:

Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 2.1. odeslali odstoupení e-mailem na [email protected] nebo poštou na naši adresu uvedenou v článku I. VOP. Odstoupení můžete napsat úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého konkrétního fyzického produktu se týká, pokud jste jich kupovali více a odstoupení se týká jen části) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Současně je nutné, abyste nám nejpozději poslední den uvedené 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy předali nebo na naši adresu uvedenou v čl. I VOP odeslali zpět produkt, které jste od nás obdrželi dle Smlouvy a kterého se odstoupení týká. Pokud se rozhodnete využít možnosti odstoupení a poslat odstoupení poštou rovnou s produktem, prosím, informujte nás o tom vždy i e-mailem předtím nebo nejpozději ve stejný den, kdy nám budete odesílat produkt zpět, abychom byli připraveni zásilku převzít.

Při zasílání zvolte raději doporučenou zásilku, ale nezasílejte na dobírku. Náklady na vrácení produktu nesete sami. Produkt zašlete nepoškozený a neopotřebovaný, včetně případných dárků, které jste spolu s produktem od nás obdrželi. Doporučujeme zásilku pojistit.

K produktu, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad nebo důkaz k prokázání, že se jedná o produkt u nás zakoupený ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

2.3. Vrácení peněz:

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 2 tohoto článku Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za produkt, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží při koupi uhrazených. Pokud jste však při objednání nezvolili nejlevnější způsob dodání, dle zákona Vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání.

Nejsme povinni Vám však peníze vrátit dříve, než nám produkt předáte zpět anebo prokážete, že jste nám jej zpět odeslali. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám produkt vrácený poškozený, neúplný nebo opotřebený, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení zaplacené ceny, a tedy v takovém případě bychom Vám vrátili pouze rozdíl mezi zaplacenou cenou (včetně nákladů na dopravu při dodání produktu k Vám) a částkou odpovídající vzniklé újmě. Jen připomínáme, že institut odstoupení od smlouvy bez udání důvodů slouží v zásadě jako alternativa prohlédnutí zboží v „kamenném obchodě“. Tedy abyste měli možnost zjistit, jestli jste si objednali zboží, jaké jste chtěli, zjistili jeho funkčnost a vlastnosti. Neslouží k tomu, aby bylo zboží dále používáno a docházelo ke snižování jeho hodnoty. Pokud byste toto nerespektovali a došlo ke snížení hodnoty zboží, pak si tomu odpovídající poměrnou část ceny produktu jsme oprávněni odečíst z celkové částky Vámi zaplacené při koupi a vrátit Vám jen tento rozdíl.

2.4. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů:

Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Spotřebitel odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě), Spotřebitele o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Spotřebiteli vrátit nemůžeme. Naopak Spotřebiteli v rámci odstoupení zaslaný produkt obratem vrátíme na doručovací adresu. Upozorňujeme, že pokud by se Vás taková situace týkala a zpět zaslaný produkt byste nepřevzali, necháme ho ještě měsíc po neúspěšném pokusu o doručení u nás uskladněný. Po tuto dobu budete mít možnost si jej na vlastní náklady vyzvednout. Pokud tak neučiníte, bez dalšího upozornění produkt (je-li to možné) prodáme a výtěžek z prodeje po odečtení nákladů Vám zašleme.

 1. DIGITÁLNÍ PRODUKTY – Kdy je odstoupení bez udání důvodů ve 14denní lhůtě možné a kdy je vyloučené?

3.1. Vzhledem k tomu, že dodací lhůta u Digitálních produktů dle těchto VOP, a tedy i Smlouvy, jsou 3 pracovní dny od úhrady ceny na náš účet, uzavřením Smlouvy výslovně souhlasíte s dodáním Digitálního produktu ve 14denní lhůtě od uzavření Smlouvy. Pokud v této lhůtě opravdu Digitální produkt dodáme, nejste ani jako Spotřebitel (ani jiný Kupující) oprávněni od Smlouvy odstoupit (§ 1837 písm. l) NOZ). Je to z toho důvodu, že jakmile je Digitální produkt dodán, nelze jej jednoduše vrátit tak, že byste jej podobně jako fyzický produkt zaslali zpět. Do doby, než je Digitální produkt dodán, ovšem od Smlouvy i bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření Smlouvy můžete. Pokud se tak rozhodnete, a všechny podmínky pro možnost odstoupení od Smlouvy budou splněné, uplatní se postup dle čl. VI. odst. 2.2. a 2.3. VOP, ovšem samozřejmě bez zasílání produktu zpět.

3.2. Pokud jde o Digitální produkt, který má být dodáván až po uplynutí 14denní lhůty po uzavření Smlouvy (zejména online kurz s pozdějším termínem zahájení), máte jako Spotřebitel možnost od Smlouvy dle § 1829 odst. 1 odstoupit během 14 dnů od uzavření Smlouvy. I v tomto případě se při splnění podmínek pro odstoupení od Smlouvu uplatní postup dle čl. VI. odst. 2.2. a 2.3. VOP, opět bez zasílání produktu zpět.

 1. SLUŽBY – Kdy je odstoupení bez udání důvodů ve 14denní lhůtě možné a kdy je vyloučené?

U Služeb záleží na tom, zda se dohodneme, že Služba bude poskytnuta ještě v průběhu 14denní lhůty od uzavření Smlouvy. Pokud s Vaším výslovným souhlasem bude celá Služba poskytnuta během 14 dnů od uzavření Smlouvy, ztrácíte tím možnost od Smlouvy bez udání důvodů odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud bude na základě Vašeho souhlasu poskytnuta během této 14denní lhůty jen část Služby, můžete od Smlouvy odstoupit, ovšem vrátíme Vám jen tomu odpovídající poměrnou část zaplacené ceny (§ 1820 odst. 1 písm. h) NOZ). Ohledně postupu při odstoupení a jeho vyřízení, včetně vrácení peněz se v případě, kdy jsou splněné podmínky pro odstoupení od Smlouvy, opět použijí ujednání v čl. VI. odst. 2.2. a 2.3 VOP.

 1. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době její splatnosti, Smlouva se dnem následujícím po uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na sjednanou cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. Jako Prodávající jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit v případě, kdy opakovaně ze strany Klienta dochází k nepřebírání zásilky objednaného zboží anebo k objednávkám, které následně nejsou uhrazeny. Odstoupení může být vždy učiněno jak prostřednictvím e-mailu, tak i v listinné podobě.

 1. Vrácení dárku poskytnutého k uhrazené objednávce:

Je-li Vám společně s Produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje:

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a pro Spotřebitele i § 2161 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a pro Spotřebitele § 2161 až 2164 NOZ.

 1. Vady, za které neseme odpovědnost:

Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že Produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byla vadný již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí Produktu. Nejste-li Spotřebitelem, odpovídáme Vám pouze za vady, které má Produkt při převzetí. U Služby odpovídáme za to, že je poskytnuta Služba v řádné kvalitě, s náležitou péčí, ve sjednané lhůtě a dle případných dalších sjednaných podmínek.

 1. Jaké nároky můžete v případě vady požadovat?

3.1. Pokud jste Spotřebitel:

 • Jde o vadu odstranitelnou a není-li to neúměrné (tj. zejména když lze odstranit vadu bez zbytečného odkladu) Þ nárok na bezplatné odstranění vady.
 • Jde o vadu sice odstranitelnou, ale vyskytuje se opakovaně i po opravě anebo se vyskytne větší počet vad a kvůli tomu nelze Produkt řádně užívat Þ nárok na dodání nového Produktu (anebo nové součásti, týká-li se vada jen součásti) anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z nároků nevyužijete anebo by bylo neúměrné s ohledem na charakter a rozsah vady uplatnit odstoupení od Smlouvy nebo dodání nového Produktu nebo Služby (tj. nešlo by o vadu, která je podstatným porušením Smlouvy), můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny.
 • Jde o vadu neodstranitelnou, která je podstatným porušením Smlouvy Þ nárok na dodání nového Produktu anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z těchto nároků nechcete využít, máte právo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Při nepodstatném porušení Smlouvy máte nárok na slevu z ceny.
 • Není-li možné dodání nového Produktu nebo Služby namísto původní vadné, anebo pokud bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo by Vám zjednání nápravy činilo značné obtíže Þ máte také právo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

Volbu svého nároku nám prosím sdělte bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

3.2. Pokud nejste Spotřebitel:

Je-li vada podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Produkt nebo Službu nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

 • odstranění vady opravou,
 • dodání nového Produktu nebo Služby bez vad,
 • přiměřená sleva z ceny,
 • odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady a my vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neodstraníme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením Smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

 • odstranění vady opravou,
 • přiměřená sleva z ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a my bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli odstranit, můžete požadovat slevu z ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez našeho souhlasu.

 1. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží:

 • pokud byste před převzetím Produktu věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,
 • pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,
 • při opotřebení způsobené obvyklým užíváním
 • vyplývá-li to z povahy věci,
 • při pozdním uplatnění reklamace.
 1. Uplatnění reklamace:

Reklamaci u nás prosím, pokud možno uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Pokud byste vadu sice uplatnili v reklamační lhůtě, ale až později, než jste ji mohli zjistit (typicky když vadu jednoduše zjistitelnou hned po předání uplatníte až ke konce reklamační lhůty) a nejste Spotřebitelem, můžete tím přijít o možnost volby mezi nároky na vyřízení reklamace anebo v případě soudního sporu by soud nemusel nárok přiznat, pokud bychom namítli pozdní uplatnění reklamace.

Reklamaci je možné uplatnit písemně a zaslat poštou nebo e-mailem na naše kontakty uvedené v čl. I. VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi. V reklamaci uveďte popis reklamované závady a návrh řešení reklamace (uplatňovaný nárok). Nezapomeňte uvést i Vaše kontaktní údaje. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení.

Je-li reklamován fyzický produkt, neposílejte jej zpět před uplatněním reklamace. Vyčkejte prosím až se Vám ozveme a domluvíme se, zda vůbec bude nutné produkt posílat zpět. V konkrétním případě může být reklamace řešena i jen na základě zaslané foto nebo videodokumentace, zejména v případě drobnější vady, která by byla řešena poskytnutím slevy.

 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese [email protected].
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: [email protected]. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. ZÁVĚREM

 

 1. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
 2. Pokud by vztah založený Smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, sjednáváme spolu, že se Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé řídí českým právem.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné 1.1.2021

 

Obchodní podmínky je možné stáhnout zde.

 

Pin It on Pinterest